Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

掌握语言是交流和融入的第一步

版主: 试试

Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

楼层#1  帖子放牛娃 » 2010年 5月 8日 星期六 11:17 am

Enligt

Enligt finansministern måste statens utgifter begränsas.
'Hårfint' är det bästa schampot enligt reklamen.
Per får lön enligt avtal.
Enligt meteorologerna kommer det vackra vädret att fortsätta ytterligare en tid.
Enligt vad min mamma har berättat kom hennes mormors mor från Frankrike.
Enligt besiktningsprotokollet är min bil i bra skick, men jag är ändå inte nöjd med den.

Framför

Damen, som stod främför mig i kön, var irriterad.
Framför vårt gamla hus växer en mängd rosor.
Torsten föredrar att cykla framför att köra bil.
Jag har en jobbig vecka framför mig. Jag vet inte hur jag ska hinna med allt.
Ann-Katrin föredrar att cykla framfär att köra bil.
Framför mig på bussen satt två äldre herrar och pratade om sina pensioner.
Trorts att Sara gång på gång har förklarat framför sin man vadför hon vill skiljas, vill han inte gå med på skilsmässa.

Från
Matti kommer från Finland.
Gustav Vasa var kung i Sverige från 1523 till 1560.
Ulf har blivit uppsagd från sit arbete.
Mia är orolig från sina gamla föräldrar eftersom de bor ensamma på landet.

För

Vera är rädd för ormar.
Sverige är känt för sin vackra natur.
Det är svårt för många att hitta ett nytt jobb.
Jag ska berätta en rolig historia för dig.
Maria intresserar sig bara för kläder.
Föräldrar oroar sig ofta för sina barn.
Matti har bestämt sig för att återvända till Finland.
--Kan du förklara det här för mig en gång till?
--Javisst.
Det är viktigt att kämpa för fred och frihet.
Man måste ta ansvar för vad man gör.
Tack för hjälpen!
我只是一个把牛放丢了的放牛娃... 不是熊猫~
头像
放牛娃
 
帖子: 741
注册: 2010年 4月 9日 星期五 12:46 pm
所在地: Malmö
性别: 女性

Advertisement

Re: Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

楼层#2  帖子倪阔乐 » 2010年 5月 8日 星期六 6:39 pm

Enligt(中文:根据,英文:according to)

这个介词肯定没有问题吧。

Enligt finansministern måste statens utgifter begränsas.
According to the minister of finance, the state's expenditures must be limited.
根据财政部长国家必须局限用项。

'Hårfint' är det bästa schampot enligt reklamen.
According to commercials, "Hårfint" is the best shampoo.
根据广告“发美”是最好的洗发剂。

Per får lön enligt avtal.
Per is paid according to agreement.
Per是根据协议支付的。

Enligt meteorologerna kommer det vackra vädret att fortsätta ytterligare en tid.
According to meteorologists, this beautiful weather will continue for some time.
据气象学家,这个美丽的天气将持续一段时间。

Enligt vad min mamma har berättat kom hennes mormors mor från Frankrike.
According to what my mom said, her great grandmother was from France.
据我妈妈说,她的祖母来自于法国。

Enligt besiktningsprotokollet är min bil i bra skick, men jag är ändå inte nöjd med den.
My car is in good shape according to the inspection protocol, but I'm still not pleased with it.
根据验车记我的车子的状态挺好,但是我依然受不了它。
头像
倪阔乐
 
帖子: 655
注册: 2010年 2月 24日 星期三 8:19 am
所在地: 北极星
性别: 男性

Re: Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

楼层#3  帖子放牛娃 » 2010年 5月 8日 星期六 7:47 pm

嘿嘿~ 谢谢倪同学~

下面继续帮我做补充工作....

我会继续发上来~~ hohoho
我只是一个把牛放丢了的放牛娃... 不是熊猫~
头像
放牛娃
 
帖子: 741
注册: 2010年 4月 9日 星期五 12:46 pm
所在地: Malmö
性别: 女性

Re: Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

楼层#4  帖子倪阔乐 » 2010年 5月 8日 星期六 8:47 pm

哼,放牛娃同学到底啥时候愿意拍照做视频呢?

Framför(中文:前面,英语:in front of, before, ahead of)

Damen, som stod framför mig i kön, var irriterad.
The lady standing in front of me in the line was annoyed.
在队列中站在我前面的女士很懊恼。

Framför vårt gamla hus växer en mängd rosor.
A pile of roses grows in front of our old house.
在我们的老房子前面生长了一堆玫瑰。

Torsten föredrar att cykla framför att köra bil.
Torsten prefers biking before driving.
Torsten WOULD RATHER be biking than driving.
Torsten宁愿骑自行车也不愿意开车。

Jag har en jobbig vecka framför mig. Jag vet inte hur jag ska hinna med allt.
I have a hard week ahead of me. I don't know how to manage everything.
下一周我很难过,不知道如何管理一切。

Ann-Katrin föredrar att cykla framfär att köra bil.
(看上面)

Framför mig på bussen satt två äldre herrar och pratade om sina pensioner.
Two elderley gentlemen sat in front of me on the bus talking about their pensions.
On the bus, two elderley gentlemen sat in front of me talking about their pensions.
在巴士上坐着我前面的两位老人谈谈退休金。

Trots att Sara gång på gång har förklarat framför sin man varför hon vill skiljas, vill han inte gå med på skilsmässa.
(这个瑞典语有问题,这里不可以用framför,就是för的介词)
Trots att Sara gång på gång har förklarat FÖR sin man varför hon vill skiljas, vill han inte gå med på skilsmässa.
Even though Sara time after time has explained to her husband why she wants to divorce, he will not agree.
虽然Sara一次又一次对她丈夫讲解过她为什么想离婚,但是他简直不同意。
头像
倪阔乐
 
帖子: 655
注册: 2010年 2月 24日 星期三 8:19 am
所在地: 北极星
性别: 男性

Re: Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

楼层#5  帖子放牛娃 » 2010年 5月 8日 星期六 8:54 pm

呵呵呵...倪同学~ 俺的思想斗争还没做好~

而且 我不习惯自己的相片被人家放到网上去..

个人对拍照也不太钟意~

不过还是谢谢倪同学的邀请=)

相信坛子里很多mm会找你拍照的~
我只是一个把牛放丢了的放牛娃... 不是熊猫~
头像
放牛娃
 
帖子: 741
注册: 2010年 4月 9日 星期五 12:46 pm
所在地: Malmö
性别: 女性

Re: Prepositioner 2 enligt, framför, från, för

楼层#6  帖子倪阔乐 » 2010年 5月 8日 星期六 9:05 pm

哈!这里根本没有MM愿意拍照。

Från(从,于)

Matti kommer från Finland.
Matti来自于芬兰。

Gustav Vasa var kung i Sverige från 1523 till 1560.
Gustav Vasa从1523至1560任瑞典国王。

Ulf har blivit uppsagd från sitt arbete.
Ulf has been fired from his job.
Ulf(从工作)被辞退了。

Mia är orolig från sina gamla föräldrar eftersom de bor ensamma på landet.
(这种瑞典语不对,这里不可以用från,应该是för = 为)
(是放牛娃写的例子吗?到底是什么任务?)
Mia är orolig FÖR sina gamla föräldrar eftersom de bor ensamma på landet.
Mia为她老人家担心,因为他们乡下里独自生活。
头像
倪阔乐
 
帖子: 655
注册: 2010年 2月 24日 星期三 8:19 am
所在地: 北极星
性别: 男性


回到 学瑞典语

在线用户

正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 2 位游客

  • Advertisement